Oversettelse både til og fra spansk

spain-flag-flutter-spanish-54097_15714080525492.jpg

Den globaliserte verden vi lever i, i dag, krever mye i forhold til de språklige kunnskaper det krever for å for eksempel drive en virksomhet. Spansk er et språk som blir brukt av over 360 millioner mennesker daglig, og det kan ofte være helt nødvendig som virksomhet å kunne begå seg på spansk. Diction er en oversettelsesvirksomhet som kan hjelpe deg med dine oversettelser, både til og fra spansk, samtidig som de tilbyr både korrekturlesning og tekstforfatting. Det er nemlig slik at på spansk kan en bokstav ha stor betydning dersom den byttes ut i et ord, eller plasseres feil sted i ordet, og dermed være med til å endre på hele setningen. Derfor kan det ofte være en god idé å få korrekturlest sine kontrakter og mails innen man sender dem videre. Hos Diction kan du få en spansk oversetter, som har spansk som morsmål. Dette betyr i praksis at din oversetter er født og oppvokst i et spansktalende land, samtidig som Diction stiller høye krav til utdannelse. Diction sitt høye krav til utdannelse gjør at alle deres oversettere har en høyere språklig utdannelse fra universiteter. Den høye utdannelse er med til å sikre at dine tekster blir skrevet på best mulig måte, med et stort vokabular og er grammatisk korrekt.

Det er ikke alltid slik at du skal ha oversatt noe fra spansk, det kan også være du skal ha noe oversatt til spansk. Og her er det spesielt viktig at det er høyt fokus på grammatikk. Dersom du har flere oppgaver, som skal utføres over en lengre tidsperiode, vil du hos Diction kunne få den samme oversetter til alle oppgavene, slik at tekstene blir skrevet på samme måte, og du på lettest mulig vis kan holde kontakten med din oversetter. Dette gjøres for å beholde så direkte en kommunikasjon som mulig.

scroll to top